Hur spelar man World of Warcraft?

World of Warcraft är ett ganska typiskt onlinerollspel, vilket bland annat innebär att det saknar något egentligt slut. Man kan aldrig spela färdigt spelet utan det fortgår så länge man själv är intresserad av att utveckla sin karaktär. Genom sina många expansioner har spelet utökats rejält med nya uppdrag och landmassor att undersöka, vilket gör att det alltid finns någonting nytt att upptäcka. Beroende på vilken ras man spelar som får man också börja i olika delar av världen, så återspelandevärdet är ovanligt högt.

Skapa en karaktär

Det första man gör är att skapa sin karaktär som är den avatar man använder sig av under spelets gång. Karaktärer kommer i många olika former och det finns möjlighet att välja mellan många olika raser och klasser, och därutöver kan man också finjustera karaktärens utseende och ge honom eller henne ett unikt namn.

Slutför uppdrag

En stor del av spelet går ut på att slutföra uppdrag av alla typer och svårighetsnivåer. Några av dessa går exempelvis ut på relativt enkla saker som att samla ett visst antal svampar eller döda ett specifikt monster, medan andra är indelade i flera mindre uppdrag och tar både tid och list att slutföra. Ofta kan man slutföra uppdragen tillsammans med vänner, vilket gör spelet både roligare och lättare.

Till skillnad från de flesta andra onlinespel saknar World of Warcraft ett egentligt huvuduppdrag, istället är det genom de tusentals mindre uppdragen man får lära sig om världens historia och den pågående konflikten. Det finns också uppdrag som är speciellt bundna till olika regioner och som fungerar som “mindre huvuduppdrag” på det vis att en sammanhängande historia berättas.

Slåss mot andra

Förutom att slutföra uppdrag och slåss mot spelets datorkontrollerade monster finns möjlighet att strida mot andra spelare. Detta sker antingen i form av gladiatormatcher mellan ett fåtal spelare eller i stora slag som representerar det pågåe5264735786_f59f2c974f_bnde kriget mellan Alliansen och Horden. Utmaningen med spelare-mot-spelare är att motståndaren är mycket mer oförutsägbar än monstren vilket gör att man behöver tänka mer strategiskt innan och under striden.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *