Raser som förekommer i World of Warcraft

Det finns för närvarande 13 olika raser att välja mellan när man skapar sin karaktär. Dessa är indelade efter Alliansen och Horden, de två stridande arméer som ständigt är i konflikt med varandra. Härnedan presenteras de populäraste raserna från varje armé och vill man lära sig mer om de ovanligare raserna finns mycket information att hämta på spelets hemsida.

Alliansens raser385971585_db4fa1e60d_b

Nattalverna som är Alliansens äldsta medlemmar utgör en mycket populär ras som kännetecknas av sin kunskap om magi, och som Nattalv har man bland annat möjlighet att röra sig mycket snabbt samt gömma sig i skuggorna. Nattalver är mycket bra magiker men fungerar också som jägare tack vare sin vig- och snabbhet.

Människorna är bland de yngsta raserna inom Alliansen men har mycket erfarenhet av krig och konflikt. Rasen är känd som en försvarare och är väl lämpad att slåss mot sina fiender, speciellt eftersom man har möjlighet att slå sig fri från bedövningstrollformler och därför är svår att döda.

Dvärgar utvecklades från stengudar som hjälpte till att forma kontinenten Azeroth, och trots att de inte längre är gjorda av sten är de mycket tåliga och kan ta en hel del stryk i strider. De passar därför bra i förtruppen där de förhindrar att svagare kamrater skadas av fienden.

Hordens raser

Orcher är renodlade krigare som är mycket effektiva i strider. De har möjlighet att kortvarigt öka både sin egen och eventuella husdjurs attackförmåga rejält och kan också förkorta den tid de är bedövade. Orcher är främst offensiva och passar bäst som så kallade damage dealers.

Blodalver är en sorts korrupta alver som använder sig av magi för att besegra sina fiender. Innan de blev onda kallades de för högalver och var mycket respekterade för sina magikonster. Allra bäst är blodalverna på offensiva magiska formler som gör mycket stor skada, och de har också stark motståndskraft mot andras magi.

Odöda var en gång människor men under kriget mot en stor andebesvärjare dömdes de till ett odödligt liv där de slåss mot sina forna vänner. De kan bland annat hela sig genom kannibalism och suga åt sig andras livsenergi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *